REGULAMENTUL OFICIAL AL LOTERIEI PUBLICITARE
“Vino sa scrii o scrisoare magica catre Mos Craciun!”
Plaza Romania

Prezentul Regulament al Loteriei publicitare “Vino sa scrii o scrisoare magica catre Mos Craciun!” s-a incheiat cu respectarea dispozitiilor art. 41 – art. 43 din O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum aceasta a fost modificata prin O.U. nr. 43/05.05.2010

ART. 1 ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL LOTERIEI PUBLICITARE
1.1. Loteria publicitară „Vino sa scrii o scrisoare magica catre Mos Craciun!” (denumita in continuare „Campania”) este organizată şi desfăşurată de catre S.C. Pandorra Story Style S.R.L., cu sediul social, în Bucureşti, Str. Pastorului 2, Bl. 4, sc. 2, ap.83, CUI RO27220458 , înregistrată la Registrul Comertului sub numărul  J40/7175/28.07.2010, IBAN RO11 BRDE 445S V111 4232 4450, BRD – sucursala Floreasca, Cod postal 020348  si punctul de lucru in Bucuresti,  Soseaua N.Titulescu , nr. 117, bl. 4, sc. A, et.2, ap.10, sector 1, cod postal 011135, reprezentată prin doamna Monica Magureanu având funcţia de administrator, înregistrată la AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL, având numărul de notificare 0022170, denumita in continuare Organizator.

Campania este organizată si desfasurata de catre Pandorra Story Style SRL pentru beneficiarul PLAZA MALL DEVELOPMENT AND MANAGEMENT S.R.L. in baza contractelor numarul PS 144 si PS 145/ 23.11.2015.

1.2 Scopul prezentei Campanii este acela de a atrage vizitatori in centrul comercial Plaza Romania (denumit in continuare Plaza Romania) care sa scrie scrisori catre Mos Craciun in perioada prezentei Companii si sa le depuna in ‚,casuta postala a lui Mos Craciun’’ speciala amenajata de langa info desk-ul din centrul comercial Plaza Romania, precum si de fidelizare a acestora prin oferirea de premii, conform celor specificate mai jos, toate acestea urmand a fi administrate, organizate si acordate/suportate de catre Organizatorul – Pandorra Story Style SRL, activiatea PLAZA MALL DEVELOPMENT AND MANAGEMENT S.R.L. in prezenta Campanie limitandu-se strict la acea de beneficiar de servicii.

Pentru fiecare scrisoare depusa in „casuta lui Mos Craciun”, Plaza Romania va oferi suma de 15 ( cinsprezecelei) catre Fundatia Hospice Casa Sperantei.

1.3 Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial al Campaniei, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare “Regulament Oficial”).

1.4 Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public, conform legislaţiei aplicabile din România, pe web site-ul Organizatorului, respectiv www.pandorrastyle.ro si pe website-ul beneficiarului www.plazaromania.ro, si la biroul de informatii – Info Desk-ul din Plaza Romania ( Bd. Timisoara nr 26 , Sector 6, Bucuresti), fiind disponibil gratuit oricărui participant la Campanie. Orice solicitare de consultare a prezentului regulament poate fi adresata de solicitanti Organizatorului si la numarul de telefon 0371 011 494 in perioada Campaniei intre orele 09.00 – 18.00. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba dispozitiile prezentului Regulament Oficial, urmând ca modificările respective să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestora pe web site-ul Organizatorului www.pandorrastyle.ro si la Info Desk-ul din Centrul Comercial Plaza Romania;

1.5 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, «  Campania » poate fi mediatizata, inainte dar si pe parcursul acestuia, in scopul informarii publicului si inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ ce vor putea fi difuzate / publicate prin mijloace de informare precum presa scrisa, radio si/sau online. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi completate si interpretate obligatoriu in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

ART. 2 . ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
2.1 Campania organizată se desfăşoară limitat strict la incinta Centrului Comercial Plaza Romania – situat in Bvd. Timisoara nr. 26, Sector 6, Bucuresti.
ART 3 DURATA CAMPANIEI
3.1 Campania se va desfasura in perioada 02 Decembrie 2015 – 10 ianuarie 2016, zilnic, cu exceptia zilelor de 25 decembrie 2015, 31 decembrie 2015 si 01 ianuarie 2016. Intervalul orar de activare pentru ambele centre comerciale mentionate mai sus este 16 :00 – 21 :00, cu exceptia zilei de 24 decembrie 2015 cand intervalul de activare va fi 11 :00-16 :00

ART. 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. Au drept de participare orice persoana fizica. Copii si minorii cu varsta sub 18 ani pot participa la campanie doar cu acordul, in scris, al parintelui sau tutorelui legal. Acordul scris al parintelui sau tutorelui legal este reprezentat de completarea datelor de identificare pe formularul de scrisoare (asa cum este mentionat la articolul 4.2 din prezentul regulament) si semnarea acestuia. Nu pot participa la această Campanie angajaţii si/sau colaboratorii Organizatorului, ai S.C. Anchor Grup S.A., ai S.C. Plaza Mall Development and Management S.R.L., si ai societatilor care opereaza orice fel de spatii comerciale in incinta Complexului Comercial Plaza Romania, precum şi rudele pana la gradul patru inclusiv sau afinii (sot/sotie) ai tuturor celor mentionati anterior;

4.2 Au dreptul de a participa la Campanie persoanele fizice care in perioada Campanie se vor inscrie prin furnizarea urmatoarelor date: nume, prenume, data nasterii, seria si numarul CI, si numar de telefon, reprezentantilor Organizatorului din Centrul Comercial Plaza Romania – in zona special amenajata langa Info Desk. Dupa inscrierea si notarea pe spatele scrisorii a acestor date, li se va permite sa introduca in „casuta postala a lui Mos Craciun’’ ” scrisoarea pe care acestia au scris-o catre Mos Craciun.

4.3 Participantii se vor putea inscrie in prezenta Campanie o singura data. Cei descoperiti cu inscrieri multiple vor fi descalificati automat.

Art. 5. PREMIILE CAMPANIEI

5.1 Premiul Campaniei consta din/in produse si/sau servicii din gama/tipul celor comercializate doar de magazinele ce isi desfasoara activitatea in Centrul Comerciale Comercial Plaza Romania. Aceste premii sunt suportate si acordate in prezenta Campanie de catre Organizator.

Valoarea premiului acordat in prezenta Campanie va fi in valoare de MAXIM 4400 RON.

5.2 Exclusiv in vederea taxarii serviciului de autentificare a prezentului regulament se precizeaza ca valoarea premiului acordat in prezenta Campanie este de (MAXIM) 4400 RON.

Organizatorul se obligă să calculeze şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile sub formă de premii obţinute de către câştigător, în conformitate cu reglementările Codului Fiscal în vigoare, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de altă natură în legătură cu aceste venituri fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului;

5.3 Produsele si/sau servicile oferite drept premiu vor fi cele care vor fi indicate/solicitate/mentionate de participantii la Campanie pe/in scrisorile cu dorinte puse de acestia in “casuta postala a lui Mos Craciun” – echipament instalat in Centrul Comercial Plaza Romania din Bucuresti Sector 6, Bd. Timisoara nr. 26, insa cu respectarea limitelor impuse prin prezentul regulament.

5.4 Participantii la prezenta Campanie iau la cunostinta si accepta neconditionat faptul ca in ceea ce priveste premiul conform dorintei castigatorului (inscrisa pe scrisore), activitatea Organizatorului se limiteaza la procurarea si suportarea costurilor aferente acestui premiu in limita a maxim 4400 RON / premiu, iar premiul va consta strict din/in produse si/sau servicii din gama/tipul celor comercializate doar de magazinele ce isi desfasoara activitatea in Centrul Comercial Plaza Romania . Oricare alte dorinte exprimate de participanti care nu sunt conforme cerintelor prezentului regulament nu vor fi luate in considerare iar participantii la Campanie vor fi descalificati si nu li se va acorda niciun premiu sau alta compensatie.

5.5 Participantii la prezenta Campanie iau la cunostinta si accepta neconditionat faptul ca exista posibilitatea ca cele solicitate de acestia in scrisori, respectiv produse si/sau servicii comercializate in magazinele partenere, sa nu existe in permanenta pe stocul magazinelor partenere si/sau cand magazinele partenere au renuntat la comercializarea acestora intre timp, in acesta situatie Organizatorul avand deplina libertate de a inlocui produsele/serviciile solicitate/dorite de castigatori cu altele similare ori chiar diferite in limita sumei de 4400 RON.

5.6 Daca premiul oferit conform dorintei participantului desemnat castigator are o valoare mai mica de 4400 RON, participantii la Campanie iau la cunostinta si accepta faptul ca diferenta dintre valoarea premiului oferit conform dorintei si suma maxima de 4400 RON/premiu, NU se va acorda sub forma de bani si/sau alte produse/servicii participantului desemnat si validat ca si castigator.

ART.6 MECANISMUL CAMPANIEI

6.1 Participantii dupa primirea de la reprezentantul Organizatorului a Scrisorii template, vor proceda la completarea cu pixul sau stiloul pe acesta scrisoare a “DORINTEI”, in limba ROMANA, cu scris LIZIBIL si dupa acesta va introduce acesta scrisoare in” casuta postala a lui Mos Craciun’’ ” – echipament instalat in Centrul Comercial Plaza Romania din Bucuresti Sector 6, Bd. Timisoara nr. 26.

6.2 Dorinta scrisa pe scrisoare trebuie sa fie deasemenea realizabila, sa fie morala, sa fie licita, sa nu prejudicieze drepturile si / sau libertatile altor persoane.

6.3 “Dorinta” va consta strict in scurta descriere a unui/unor produs/e si/sau serviciu din gama/tipul celor comercializate doar de magazinele ce isi desfasoara activitatea in Centrul Comercial Plaza Romania, iar valoarea acestuia va fi de maxim 4400 RON.

6.4 Vor fi descalificati cei ale caror scrisori cu dorinte, nu respecta conditiile mai sus mentionate, sau nu respecta celelalte conditii cumulativ impuse prin prezentul regulament.

6.5 Inregistrarea participantilor in cadrul Campaniei se va face la punctul de langa Biroul de Informare- Info Desk, situat din Centrul Comercial Plaza Romania de catre reprezentantii Organizatorului.

6.6 Inscrierea in prezenta Campanie in vederea obtinerii de premii se face prin furnizarea, de catre participanti, a datelor personale si prin prezentarea spre verificare de catre reprezentantii Organizatorului a actului de identiate, dupa care se va putea trece la completarea scrisorii catre Mos Craciun. Datele cu caracter personal ce vor fi colectate sunt in conformitatea cu imaginea de mai jos. In cazul in care persoana participanta are varsta sub 18 ani datele necesare a fi completate si semnatura trebuie sa apartina parintellui/ tutorelui legal

ART.7 ACORDAREA PREMIILOR

6. 1 Castigatorii premiilor se vor desemna dintre toti participantii la Campanie inscrisi in intervalul de timp precizat, prin tragere la sorti, conform prevederilor prezentului regulament.

6.2 In aceasta Campanie se acorda un numar limitat de 1 (unu) premiu intr-o sesiunea de extrageri de castigatori ce se va desfasura in data de 15 Ianuarie 2016;

6.3 In data mai sus mentionata, Organizatorul va efectua extragerea castigatorului (premiului pus in joc ), in prezenta unei comisii de validare formata din trei persoane care va putea fi asistata si de catre un Notar Public in vederea intocmirii procesului verbal de extragere si de alocare a premiilor.

6.4 In data extragerii (15 Ianuarie 2016 ) dintre participantii inscrisi in Campanie (scrisorile catre Mos Craciun), se va extrage cate o 1 scrisoare in doua reprize) din toate cele puse in “cutia lui Mos Craciun” pana la momentul extragerii:
a) prima scrisoare extrasa va fi pentru castigator – participantul care a scris scrisoarea catre Mos Craciun
iar
b) urmatoarele 2 scrisori extrase vor fi pentru rezerve – participantii care au scris scrisorile catre Mos Craciun ;
Comisia de validare va mentiona in procesul-verbal de extragere, cu ocazia fiecarei reprize de extragerei ordinea de extragere si numele titularilor scrisorilor .

6.5 Suplimnetar Campaniei si fara nicio obligatie fara de tertii participantii la Campaanie, in data extragerii ( 15 ianuarie 2016) se vor numara totalul scrisorilor depuse in perioada desfasurarii Campaniei si se va intocmi un proces verbal de constatare de catre reprezentatii Organizartiorului care se va preda beneficiarului Campaniei, document pe baza caruia PLAZA MALL DEVELOPMENT AND MANAGEMENT S.R.L va oferi/achita suma de 15 lei (pentru fiecare scrisoare trimisa lui Mos Craciun) catre Fundatia Hospice Casa Sperantei.

Termenul de revendicare a premiilor de catre participantii extrasi este de 7 zile lucratoare de la afisarea numelui la Info Desk-ul din Centrul Comercial Plaza Romania si pe web site-urile www.plazaromania.ro si www.pandorrastyle.ro;

a) Daca in termenul mai sus mentionat, cel extras primul (prima scrisoare din fiecare repriza de extrageri), nu revendica premiul, prin prezentarea in intervalul orar 10.00 – 17.00 in locatia Organizatorului (punctul de lucru din Soseaua N.Titulescu , nr. 117, bl. 4, sc. A, et.2, ap.10, sector 1, cod postal 011135 (birourile Organizatorului) cu un act de identitiate (ex. CI, Pasaport) in vederea verificarii conditiilor de validarea si pentru indeplinirea formalitatilor de intrarea in posesia premiului castigat, acesta/ia va/vor fi automat descalificat/i, pierzand dreptul de a beneficia de premiu, si se va proceda, dupa data expirarii termenului mai sus mentionat de 7 zile lucratoare, la afisarea la Info Desk si pe web site-urile www.plazaromania.ro, www.pandorrastyle.ro; a numelui/lor rezervei (primul/ii la ordine extras/i ca si rezerva).

b) Si pentru rezerva/e, termenul de revendicare a premiului/iilor este de 7 zile lucratoare de la afisarea numelui la Info Desk si pe web site-urile www.plazaromania.ro si www.pandorrastyle.ro;

c) Daca in termenul mai sus mentionat, nici rezerva/le, nu revendica premiul, prin prezentarea in intervalul orar 10.00 – 17.00 in locatia Organizatorului din Soseaua N.Titulescu , nr. 117, bl. 4, sc. A, et.2, ap.10, sector 1 cu un act de identitiate (ex. CI, Pasaport) in vederea verificarii conditiilor de validarea si pentru indeplinirea formalitatilor de intrarea in posesia premiului alocat, atunci acesta/ia va/vor fi automat descalificat/i, pierzand dreptul de a beneficia de premiu si respectivul premiu nu se mai acorda.

d) Daca rezervele se prezinta in termen, dar nu pot fi validate pe motivul nerespectarii conditiilor de participare la Campanie premiul/iile nu se mai acorda.

Doar participantii care indeplinesc toate conditiile cumulative de mai sus, se pot inscrie si pot participa la extragerea pentru castigarea premiilor ce se acorda in prezenta Campanie.

6.6 Doar participantii care indeplinesc conditiile de participare la Campanie in perioada mai sus mentionata au dreptul de a beneficia de premiile care se acorda in functie de dorinta acestora si prin extragere conform mecanismului detaliat mai sus.

6.7 Premiile care se acorda in prezenta Campanie, nu vor putea fi schimbate/inlocuite cu altele sau schimbate cu contravaloarea in bani. NU SE POATE REVENI ASUPRA “DORINTEI”.

Art. 7. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

7.1 Organizatorul se obligă de asemenea să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor/câştigătorului prezentei Campanii şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial şi legislaţiei in vigoare.

7.2 Participantii la Campanie în calitate de persoane vizate, au conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14) şi dreptul de opoziţie (art. 15).

7.2.1 Informarea persoanei vizate
a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza;
d) existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.

7.2.2 Dreptul de acces la date
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:
a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
b) comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.
Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr-o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
f)Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.

7.2.3. Dreptul de interventie asupra datelor
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit:
a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Pentru exercitarea acestui drept persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).

7.2.4 Dreptul de opozitie
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. În caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop.
În vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).

7.2.5 Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:
a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteaza în mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste conditiile prevazute la lit. a).
Respectându-se celelalte garantii prevazute de lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:
a) decizia este luata în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;
b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.

7.2.6 Dreptul de a se adresa justitiei
Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plângere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încalcate.
Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul. Cererea de chemare în judecata este scutita de taxa de timbru.

ART 8. NU SE POATE OPTA PENTRU PRIMIREA CONTRAVALORII IN BANI A PREMIULUI.
DREPTUL DE EXPLOATARE A IMAGINII PATICIPANTILOR

8.1 În cadrul acestei Campanii nu este posibilă înlocuirea/schimbarea premiului oferit cu contravaloarea acestuia în bani si/sau alte beneficii de catre Organizator.

8.2 Organizatorul isi rezerva dreptul de a face publice, in scopuri de marketing si publicitare , numele, fotografia si materialele inregistrete si/sau filmate cu participantii acestei Campanii. Prelucrarea, utilizarea si publicarea informatiilor de mai sus precum si a imaginii participantilor la aceasta Campanie nu va fi de natura a crea niciun fel de obligatii, inclusiv de natura financiara in sarcina Organizatorului. Participarea la Campania vizata de prezentul regulament implica acceptarea neconditionata, exclusiva si irevocabila a tuturor participantilor ca, numele, fotografiile, sunet/voce si materialele surprinse cu acestia sa poata fi facute publice si exploatate in orice scop autorizat de lege inclusiv publicitar de catre Organizator si/sau subcontractanti ai acestuia fara niciun fel de pretentii din partea participantilor.

8.3 Prin participarea/inscrierea la prezenta Campanie, participantii consimt ca toate materialele surprinse si fixate pe orice tip de suport de catre Organizator in aceasta Campanie, referitoare la participanti (nume, imagine, sunet/voce) pot fi facute publice si exploatate de Organizator si/sau subcontractantii acestuia. Limitele in care Organizatorul si/sau subcontractantii acestuia vor putea exploata materialele respective cu participantii surpinse/fixate pe orice tip suport in Campanie sunt:
a. limita teritoriala: nelimitat;
b. durata: nelimitat;
c. numar de utilizari: nelimitat si neconditionat;
d. tip de utilizari (ex: continua, periodica, punctuala etc.): nelimitat si neconditionat;
e. modalitati de utilizare (ex: de sine statatoare ori combinata, alaturata, completata, modificata, transformata etc.): nelimitat si neconditionat;
f. mijloc de utilizare / exploatare (tv, etc.): nelimitat;
g. cantitate (ex: in tot sau in parte): nelimitat si neconditionat;
h. destinatia utilizarii: nelimitat si neconditionat.

8.4 Participantii prin inscrierea in Campanie renunta la a solicita Organizatorului si/sau subcontractantilor sai vreo suma de bani sau vreo alta prestatie din partea Organizatorului si/sau a subcontractantilor acestuia, pentru exploatarea drepturilor patrimoniale de autor/conexe (prevazute de Legea nr. 8/1996) aferente materialelor continand imaginea si vocea, si care vor putea surprinse/fixate pe orice tip de suport de catre Organizator si/sau subcontractantii sai cu ocazia inscrierii, participarii la Campanie, extragerii si acordarii premiului.

9. DISPOZITII FINALE

9.1 Prin participarea la Campanie participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si cu acceptarea in tot si neconditionata a acestor prevederi.

9.2 Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra voucherului dupa ce acesta a fost inmat participantilor la Campanie.

9.3 De asemenea, participantii sunt de acord sa primeasca informatii, obiecte promotionale si/sau produse gratuite, prin posta, telefon, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare de la Organizator si de la partenerii sai.

9.4 In cazul in care organizarea Campaniei este impiedicata de evenimente de forta majora, Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz, incheierea sau prelungirea acestei campanii.

9.5 Regulamentul Oficial al Campaniei va fi publicat pe web site-urile www.plazaromania.ro si www.pandorrastyle.ro si va fi disponibil, la cerere, gratuit si in incinta Centrul Comercial Plaza Romania.

9.6 Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice prezentul Regulament Oficial de cate ori este necesar, cu informarea corespunzatoare a celor interesati.
ART. 10. INTRERUPEREA CAMPANIEI
10.1. Campanie va putea fi intrerupt in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu inainte de a anunta participantii.
10.2. Pentru scopul acestui Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator şi a cărui apariţie îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundaţii, greve şi blocade, cutremure, atacuri informatice, alte catastrofe de orice fel, precum şi orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.
10.3. Daca o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform prevederilor legilor in vigoare.
ART. 10. LITIGII
10.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator şi participanţii la Campaniei , acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente române de la sediul Organizatorului.

Prezentul Regulament al Campaniei “Vino sa scrii o scrisoare magica catre Mos Craciun!” s-a redactat de catre Organizator, si s-a supus autentificarii notariale.